ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ UPES NĂM HỌC 2023-2024 HỌC KỲ I

SVUPES có nhu cầu ở KTX năm học 2023-2024 HKI vui lòng đăng ký qua biểu mẫu Google sau:

https://forms.gle/5AzLjEMbCxiTCzWH9

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 20/09/2023
Thời gian công bố danh sách và số phòng: 22/09/2023
Ưu tiên tân SV.

Leave a Reply