THÔNG BÁO 08: KIỂM TRA VỆ SINH, CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY