Tháng Chín 11, 2023

Day

ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ UPES NĂM HỌC 2023-2024 HỌC KỲ I

SVUPES có nhu cầu ở KTX năm học 2023-2024 HKI vui lòng đăng ký qua biểu mẫu Google sau: https://forms.gle/5AzLjEMbCxiTCzWH9 Thời hạn đăng ký: Hết ngày 20/09/2023Thời gian công bố danh sách và số phòng: 22/09/2023Ưu tiên tân SV.
Read More